SÖRAB-kommunernas avfallsplan

År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Denna plan beskriver hur kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med det gemensamägda avfallsbolaget SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

Färgruta Totalt SÖRAB
*trend1* 46 indikatorer utvecklas positivt
*trend0* 28 indikatorer är oförändrade
*trend-1* 14 indikatorer utvecklas negativt
*trend* 6 övriga indikatorer

Alla indikatorer

Indikator AP.1.2016.1.1
Indikator AP.1.2016.3.1
Indikator AP.1.2016.3.2
Indikator AP.1.2016.3.3
Indikator AP.1.2016.4.1
Indikator AP.1.2016.4.2b
Indikator AP.1.2016.4.2c
Indikator AP.1.2016.5.2
Indikator AP.1.2016.5.3
Indikator AP.2.2016.1.1
Indikator AP.3.1.1
Indikator AP.3.2.1
Indikator AP.3.3.1
Indikator AP.3.2016.1.2
Indikator AP.3.2016.1.1
Indikator AP.4.2016.1.3
Indikator AP.5.2.1
Indikator AP.5.2016.4.1
Indikator AP.6.1.1
Indikator AP.6.2016.5.2
Indikator AP.7.1.1
Indikator AP.7.2.1
Indikator AP.8.2.1
Indikator AP.8.3.1
Uppföljning AP
Uppdaterad: 2020-10-20