Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Omklassad matavfall vid omlastning

Om det inte går att behandla matavfallet på grund av låg kvalitet klassas det om till restavfall vilket betyder att matavfallet inte används som en resurs som kan generera biogas och biogödsel.

Andel omklassat matavfall vid omlastning av total mängd insamlat matavfall

Datakälla: SÖRAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
0 % (2021).
Utgångsvärde:
0 % (2021).
Mål:
0 % (2032).
Uppdaterad: 2022-05-19
Indikator AP.4.3.2