Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

4.3 Biologisk behandling

År 2032 hanteras allt insamlat matavfall så att växtnäring och energi kan tas tillvara. Matavfallet är så rent att biogödseln som generas vid biologisk behandling kan användas på åker- eller skogsmark.

Förtydligande
Genom biologisk behandling av matavfall genereras biogas och biogödsel. Det är viktigt att matavfallet är så rent att det har tillräckligt hög kvalitet för att kunna användas som en resurs.

Motivering
Matavfallets renhet avgör om matavfallet kan hanteras som resurs eller inte. Det är viktigt att matavfallet håller den kvalitet som behandlingsanläggningen kräver. Om det inte går att behandla matavfallet på grund av låg kvalitet klassas det om till restavfall vilket betyder att matavfallet inte används som en resurs som kan generera biogas och biogödsel. Kommunen erbjuder insamling av matavfall men det är alla hushåll och verksamheter som behöver hjälpa till med att säkerställa en god kvalitet.

Ansvarig organisation
  • Kommun
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-05-19
Delmål AP.4.3