Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

4.1 Matavfall i restavfallet

Mängden matavfall i restavfallet har minskat med minst 90 procent från 2021 till 2032.

Förtydligande
Restavfallet innehåller matavfall som egentligen ska hanteras i andra system. Både hushåll samt privata och kommunala verksamheter berörs av detta mål.

Motivering
Plockanalyser av restavfallet visar att mycket matavfall läggs i fel insamlingssystem. Matavfall som inte sorteras ut separat kan inte hanteras som en resurs genom biologisk behandling där biogas och biogödsel utvinns.

Totalt SÖRAB
Mål
Ansvarig organisation
  • Kommun
Uppdaterad: 2022-05-19
Delmål AP.4.1