Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

4.1.1 Matavfall i restavfallet 2023

År 2023 är mängden matavfall i restavfallet halverad jämfört med 2021.

Förtydligande
Matavfall som inte sorteras ut separat, utan läggs i restavfallspåsen, kan inte hanteras som en resurs.

Motivering
Detta är ett etappmål kopplat till huvudmål 4.1. Målet bidrar även till att uppfylla mål 3.2.1. Plockanalyser visar att det är mycket matavfall i restavfallet som kan återvinnas genom biologisk behandling om det hade sorterats och avlämnats i rätt avfallssystem.

Totalt SÖRAB
Mål
Ansvarig organisation
  • Kommun
Uppdaterad: 2022-04-29
Delmål AP.4.1.1