Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

4. Matavfall

Matsvinn förebyggs medan matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats på ett annat sätt, såsom förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna (rötslammet) efter behandling är så rena att de går att återföra till åker- eller skogsmark.

Uppdaterad: 2022-05-19
Huvudområde AP.4