SÖRAB-kommunernas avfallsplan

År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

Denna plan beskriver hur kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med det gemensamägda avfallsbolaget SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

Färgruta Totalt SÖRAB
*statusab1* 8 åtgärder är genomförda
*statusab0* 2 åtgärder är påbörjade
*statusab-1* 34 åtgärder är försenade
*statusab* 16 övriga åtgärder

Alla åtgärder

Åtgärd AP.6.2016.1.1
Åtgärd AP.5.2016.3.1
Åtgärd AP.5.2016.1.1
Åtgärd AP.3.2016.1.1
Åtgärd AP.6.2016.5.1
Åtgärd AP.6.2016.4.1
Åtgärd AP.5.2016.4.1
Åtgärd AP.6.2016.1.2
Åtgärd AP.2.2016.2.2
Åtgärd AP.3.2016.1.2
Åtgärd AP.1.2016.4.1
Åtgärd AP.4.2016.3.1
Åtgärd AP.4.2016.2.1
Åtgärd AP.1.2016.4.2
Åtgärd AP.1.2016.2.1
Åtgärd AP.6.2016.2.1
Åtgärd AP.6.2016.1.3
Åtgärd AP.1.2016.1.2
Åtgärd AP.1.2016.1.1
Åtgärd AP.8.1.2016.1
Åtgärd AP.6.2016.5.2
Uppföljning AP
Uppdaterad: 2020-10-20