Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

4.2 Matsvinn

År 2032 har matsvinnet per invånare halverats jämfört med 2021.

Förtydligande
Matsvinn är livsmedel som slängs i onödan och som hade kunnat konsumeras om det hanterats på rätt sätt. Målet inkluderar matsvinn från hushåll och verksamheter.

Motivering
Målet utgår från FN:s globala mål samt det nationella Agenda 2030-målet om att matsvinnet måste halveras. Genom att arbeta för ett minskat matsvinn arbetar vi emot slöseriet av livsmedelsresurser. För att uppnå målen måste kommunens invånare och verksamheter arbeta för att minska matsvinnet i alla led.

Uppdaterad: 2022-04-27
Delmål AP.4.2