Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängder till materialåtervinning

Samhälle med cirkuläritet i fokus

Indikatorn visar mängden avfall som samlats in för materialåtervinning varje år. Det innefattar förpackningar och returpapper, och grovavfall som exempelvis wellpapp, metallskrot och textilavfall.

Här redovisas totala mängderna i ton, och det är alltså svårt att jämföra kommunerna mot varandra eftersom det inte vägs mot invånarantal.

Insamlade mängder till materialåtervinning, i ton

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
5271 ton (2021).
Utgångsvärde:
5271 ton (2021).

Kommentar

Medelvärdet för insamlade mängder till materialåtervinning för SÖRAB-kommunerna är 5 271 ton. Störst insamlingsmängd står Täby och därefter Sollentuna för, som samlat in 8 821 ton respektive 6 960 ton. Vallentuna, Danderyd och Sundbyberg har minsta mängderna insamlat för materialåtervinning och ligger alla runt 3 300 ton.

Uppdaterad: 2022-05-05
Indikator AP.1.1.1.3