Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.1 Tillgång till system för insamling av avfall

Samhälle med cirkuläritet i fokus

År 2032 har alla bättre tillgång till enkla och behovsanpassade system för hantering och insamling av material och avfall än 2021.

Förtydligande

Med system menar vi metoder och teknik för hantering och insamling av material och avfall. Det kan exempelvis innebära nya insamlingssystem, utveckling av tjänsteutbud och tydligare kommunikation gentemot hushåll, verksamheter och andra som rör sig i kommunen. Alla ska ha samma möjlighet att använda systemen oavsett förutsättningar.

Motivering

För att uppnå avfallsplanens syfte behöver kommunen och SÖRAB förbättra och utveckla effektiva och enkla system med en god service som tillgodoser invånarnas och verksamheternas behov. Vad som är enkelt och behovsanpassat i dag behöver inte vara det i framtiden. Därför behöver kommunen och regionen flexibla system och nytänkande, digitala och innovativa organisationer som kan hantera invånarnas behov och förväntningar.

Totalt SÖRAB
Mål

Indikatorer

Uppdaterad: 2022-05-19
Delmål AP.1.1