Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.1.1 Test och utvärdering av miljömässigt hållbara tjänster

Samhälle med cirkuläritet i fokus

År 2023 har kommunen och SÖRAB testat och utvärderat miljömässigt hållbara tjänster och system för att komma närmare användaren.

Förtydligande
System och tjänster närmare användaren förenklar utsortering och ökar materialåtervinning.

Motivering
Kommunen och SÖRAB behöver utveckla nya och befintliga tjänster och system som tillgodoser invånarnas behov samt ökar kommunens service gentemot invånare och verksamheter. Det är viktigt att i ett tidigt skede påbörja arbetet med att effektivisera, digitalisera och behovsanpassa systemen för material och avfall.

Ansvarig organisation
  • Kommun
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-05-19
Delmål AP.1.1.1