Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.1.2 Strategi för att öka tillgängligheten

Samhälle med cirkuläritet i fokus

År 2023 finns en gemensam strategi för att öka tillgängligheten till system för hantering och insamling av material och avfall.

Förtydligande
En strategi förtydligar kommunens specifika ansvar och möjligheter att säkerställa en bättre tillgänglighet till systemen för alla. Alla invånare och verksamheter i kommunen ska ha god tillgång.

Motivering
Tillgängligheten till systemen för avfall är i dag inte lika god för alla i kommunen. Avstånd, begränsningar, och hinder gör att alla inte har en lika god tillgång till systemen. Genom att kommunen utreder orsaker och lösningar samt tar fram strategier möjliggör vi åtgärder som ökar tillgängligheten.

Ansvarig organisation
  • Kommun
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-04-11
Delmål AP.1.1.2