Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.3 Föredöme gällande material- och avfallsflöden

Samhälle med cirkuläritet i fokus

År 2032 är kommunen, genom SÖRAB, ett föredöme i arbetet med att påverka och kontrollera material- och avfallsflöden för att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan.

Förtydligande
SÖRAB ska vara ett föredöme genom att påverka och kontrollera material- och avfallsflöden. En viktig del är samordning och uppföljning, både inom kommunen, mellan kommuner och med andra aktörer. Genom att påverka det som sker innan produkter blir avfall kan en större andel av avfallet materialåtervinnas.

Motivering
Det är viktigt att SÖRAB, som ett bolag i en storstadsregion med många invånare, är ett föredöme för utvecklingen av avfallshantering i Sverige. Tillsammans med andra aktörer kan SÖRAB utveckla ett systematiskt arbete både innan och efter att avfall uppstår och kan på så sätt bidra till att nationella och lokala miljömål uppnås.

Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-05-06
Delmål AP.1.3