Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd matavfall

Insamlad mängd matavfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
33 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
33 kg/person (2021).
Uppdaterad: 2022-05-06
Indikator AP.2.2.1