Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

2.1 Minskning av avfall

Avfallsmängderna har minskat med minst 20 procent från 2021 till 2032.

Förtydligande
I detta mål ingår allt kommunalt avfall, verksamhetsavfall, avfall med producentansvar och avfall från offentlig miljö. Målets indikatorer redovisar de avfallsfraktioner som kan mätas i nuläget.

Motivering
Att minska mängden avfall är en stor och viktig utmaning för regionens miljöarbete. Att förebygga avfall bidrar även till att minska giftspridningen i samhället. För att nå målet måste resurser användas effektivare, konsumtionsmönster förändras och produkters livstid förlängas. Vid framtagandet av detta mål har vi sett att i SÖRAB-regionen har mängden kommunalt avfall per invånare minskat de senaste åren, men ytterligare minskning kommer krävas under avfallsplaneperioden.

Ansvarig organisation
  • Kommun
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-05-06
Delmål AP.2.1