Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

2.3 Avfall från offentliga verksamheter

Mängden avfall från kommunala offentliga verksamheter har minskat med minst 20 procent från 2023 till 2032.

Förtydligande
I detta mål jämförs faktiska avfallsmängder från kommunal offentlig verksamhet. Det finns många åtgärder som kan minska avfallsmängderna.

Motivering
Offentliga verksamheter bidrar med en stor andel av den totala avfallsmängden i kommunen, därför är det viktigt att förebygga allt avfall som uppkommer i kommunens verksamhet. Kommunen ska föregå med gott exempel genom att arbeta med resurshushållning och avfallsförebyggande åtgärder inom den egna organisationen. Målet säkerställer att kommunen arbetar aktivt för att minimera uppkomsten av avfall i alla led, genom ett systematiskt arbete som är förankrat i hela kommunen. Det kan till exempel handla om förbättrade rutiner och att man vid inköp och upphandling tar hänsyn till hur avfallsmängderna kan minimeras.

Uppdaterad: 2022-04-11
Delmål AP.2.3