Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommunalt avfall exklusive producentansvar

Indikatorn visar mängden insamlat hushållsavfall inom det kommunala ansvaret. Detta inkluderar säck- och kärlavfall, matavfall, farligt avfall och grovavfall. Indikatorn inkluderar inte förpackningar och tidningar som lämnats till återvinning. Vid omräkning till kg per person tas även hänsyn till antal arbetsplatser, fritidshus och hotellgäster. Detta för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner.

Mängd insamlat kommunalt avfall per person

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
351 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
417 kg/person (2009).
Mål:
367 kg/person (2020).

Kommentar

För första gången på flera år bryts den minskande trenden och mängden avfall ökar under 2020 och ligger nu i snitt på 367 kg/person. Ökningen 2020 kommer främst ifrån grovavfall där pandemin skulle kunna vara en förklaring då flera har varit hemma och rensat och renoverat.

Sedan 2009 har avfallsmängden minskat med 50 kg/person i genomsnitt bland SÖRABs kommunerna. Målet att minska med 50 kg/invånare sen 2009 uppnås precis. Målet gäller för SÖRABs medelvärde.

De kommuner med minst mängd avfall per person är Sundbyberg och Solna. Solna är även den kommun som har minskat avfallet mest sedan 2009, 101 kg/person. Sedan föregående år har mat- och restavfallet i Solna minskat med 20 kg/person. Övriga kommuner som har minskat mycket sedan 2009 är Järfälla (-84 kg/person) och Täby (-79 kg/person).

Alla kommuner har inte återvinningscentraler, därför fördelas avfallet från återvinningscentralerna utifrån en fördelningsnyckel där varje kommun har en viss procentandel av avfallet som samlats in på återvinningscentralerna.

Uppdaterad: 2022-05-06
Indikator AP.2.1.3