Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Farligt avfall och elektronik i restavfallet

Indikatorn visar mängden farligt avfall och elektronik i kärl- och säckavfallet per invånare. Det kan vara farligt avfall som till exempel kanyler, läkemedel, sprayflaskor, tändare och nagellack eller elavfall inklusive batterier.

Uppgifterna hämtas från plockanalyser. På grund av Covid-19 pandemin beslutade SÖRAB att inte genomföra plockanalyser under våren 2020, utan valde istället att skjuta fram analyserna till 2021.

Farligt avfall och elektronik i kärl- och säckavfallet

Datakälla: Plockanalyser
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
0,25 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
0,25 kg/person (2021).

Kommentar

Medelvärdet för farligt avfall och elektronik i restavfallet är 0,25 kg per person.

Uppdaterad: 2022-04-27
Indikator AP.1.2.3