Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.2.2 Cirkulär hantering av bygg- och rivningsanfall

Samhälle med cirkuläritet i fokus

År 2023 planeras för en cirkulär hantering och för att förebygga massor och bygg-och rivningsavfall vid exploatering och ny- och ombyggnadsprojekt.

Förtydligande
I ny- och ombyggnadsprojekt inkluderas även anläggningsarbeten.

Motivering
Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen kring bygg- och rivningsavfall måste kommunen aktivt arbeta med att minimera detta avfall samt hantera överblivna mängder mer hållbart. En effektiv hantering av bygg- och rivningsavfall samt massor kan bidra till en bättre resurshushållning och minskad miljö- och klimatpåverkan. För att möjliggöra en hållbar masshantering behöver det finnas ytor för mellanlagring, sortering och omlastning.

Uppdaterad: 2022-04-11
Delmål AP.1.2.2