Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

1.2.1 Material och avfallsplaneringens del i samhällsbyggnad

Samhälle med cirkuläritet i fokus

År 2023 är material- och avfallsplanering en självklar del i kommunens samhällsbyggnadsprocess.

Förtydligande
Målet i avfallsplan 2009–2020 om att avfallshanteringen ska var en naturlig del av samhällsbyggnadsprocessen har inte uppnåtts vilket motiverar ett fortsatt arbete. År 2023 ska det finnas ett inarbetat arbetssätt som säkerställer att kommunen tar hänsyn till material- och avfallsflöden i samhällsbyggnadsprocessen vid ny- och ombyggnation, det vill säga från översiktsplan, detaljplan och bygglov fram till inflyttning.

Motivering
För att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar infrastruktur behöver vi ta hänsyn till material- och avfallsflöden i hela samhällsbyggnadsprocessen.

Ansvarig organisation
  • Kommun
Uppdaterad: 2022-04-11
Delmål AP.1.2.1