Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avstånd från bostad till insamlingsplats för förpackningar

Indikatorn visar det längsta avståndet (gång- och cykelväg) till en insamlingsplats för hushållens dagliga förpacknings- och returpappersmaterial, till exempel återvinningsstation, för boende inom SÖRAB-kommunerna.

Längsta avståndet för gångväg/cykelväg från bostadsfastighet till förpackningsinsamling

Datakälla: SÖRAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
15,563 km (2021).
Utgångsvärde:
15,563 km (2021).

Kommentar

Det längsta avståndet för en boende till en förpackningsinsamling finns i Vallentuna kommun, och är över 15 kilometer. I Sundbyberg har ingen boende mer än 2,2 kilometer till närmsta återvinningscentral. I de flesta SÖRAB-kommuner är det längsta avståndet 2-5 kilometer.

Uppdaterad: 2022-04-19
Indikator AP.1.1.8