Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommunalt avfall till materialåtervinning

Andel av insamlat kommunalt avfall som går till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och återvinningsbart avfall från eftersortering, i procent

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
32 % (2021).
Utgångsvärde:
32 % (2021).
Uppdaterad: 2022-05-13
Indikator AP.3.1.1