Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

3.2 Felsorterat avfall i restavfallet

Mängden avfall i restavfallet som hade kunnat hanteras via annat etablerat insamlingssystem har minskat med minst 90 procent från 2021 till 2032.

Förtydligande
De etablerade insamlingssystemen för avfall är utformade för att separera olika avfallsfraktioner för att kunna ta tillvara resurserna. Målet är att mängden felsorterat avfall ska minska.

Motivering
För att kunna öka materialåtervinningen och återanvändningen (mål 3.1) behöver avfallet läggas i rätt insamlingssystem. Det kommunala avfallet har inte varit tillräckligt sorterat för att vi ska kunna ta vara på resurserna på bästa sätt. Om avfallet är rätt sorterat håller det hög kvalitet och materialet kan cirkulera så länge som möjligt.

Uppdaterad: 2022-04-27
Delmål AP.3.2