Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

3.3 Återvinning och återbruk av bygg- och rivningsavfall

År 2032 återvinns eller återbrukas minst 70 procent av icke-farligt bygg- och rivningsavfall.

Förtydligande
I detta mål ingår icke-farligt bygg- och rivningsavfall som samlats in på SÖRAB:s återvinningscentraler och returparker. Med icke-farligt avfall menar vi avfall som inte klassas som farligt avfall enligt lag. Detta mål gäller alla, även verksamheter.

Motivering
Enligt Sveriges nationella avfallsplan är bygg- och rivningsavfall ett prioriterat område. EU:s målsättning är att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. När denna avfallsplan tas fram är målet långt ifrån uppnått. EU:s målsättning finns inskriven även i de nationella etappmålen.

Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2021-05-20
Delmål AP.3.3