Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avfall till deponering

Delmålet Brännbart avfall som bränsle innebär att åtgärder ska vidtas för att avfall som inte kan återvinnas ska användas som bränsle och därmed minska mängden avfall till deponi.

Mängd hushållsavfall till deponering, kg/person

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
1,7 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
1,7 kg/person (2021).
Mål:
2,0 kg/person (2032).

Kommentar

Mängd hushållsavfall till deponering har minskat markant sedan 2009 och ligger nu under 2 kg/person i snitt för alla kommuner. A SÖRAB-kommunerna hade alla utom Järfälla, Täby och Vallentuna ingen deponering alls under 2021. Enligt Avfall Sveriges värderingsgränser når SÖRABs genomsnitt Mycket god hållbarhet. De tre kommunerna med deponering når God hållbarhet enligt värderingsgränserna. Vallentuna är den kommun med högst mängd deponi per person, vilket beror på att i kommunen ligger SÖRAB:s största insamlingspunkt gällande deponi.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>20,0 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

10,0–20,0 kg/person

2

 God hållbarhet

2,0–10,0 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<2,0 kg/person

Uppdaterad: 2022-05-06
Indikator AP.3.4.1