Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Kommunalt avfall

Det som tidigare hette hushållsavfall har bytt namn till kommunalt avfall. Här redovisas mängd mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall från hushåll, avfall inom producentansvar (förpackningar och returpapper) samt farligt avfall inklusive elavfall och batterier.

Mängderna redovisas som kg per person

Insamlad mängd kommunalt avfall

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
409 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
409 kg/person (2021).
Uppdaterad: 2022-05-05
Indikator AP.2.1.1