Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd matsvinn i restavfallet

Mängd matsvinn i insamlat restavfall från hushåll

Datakälla: Plockanalyser
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
7,9 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
7,9 kg/person (2021).
Uppdaterad: 2022-04-27
Indikator AP.4.2.1