Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Felsorterat avfall i restavfallet

Indikatorn visar mängd avfall som hade kunnat materialåtervinnas eller återvinnas genom biologisk behandling om det hade sorterats och avlämnats i rätt avfallssystem, men istället hamnat i restavfallet. Mängden redovisas i kilogram per invånare.

Uppgifterna hämtas från plockanalyser. På grund av Covid-19 pandemin beslutade SÖRAB att inte genomföra plockanalyser under våren 2020, utan valde istället att skjuta fram analyserna till 2021.

Mängd felsorterat avfall i restavfallet

Datakälla: Plockanalyser
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
66,1 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
66,1 kg/person (2021).
Uppdaterad: 2022-04-27
Indikator AP.3.2.1