Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Restavfall som inte eftersorteras

Indikatorn visar restavfall (brännbart) från hushåll samt avfall från verksamheter som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Restavfall, som samlas in i kärl, säck, sopsug, container, underjordsbehållare med flera ingår.

Indikatorn exkluderar det restavfall som eftersorteras, exempelvis plast och metall som sorteras ut ur det brännbara restavfallet vid en eftersorteringsanläggning och som sedan går till materialåtervinning.

Insamlad mängd restavfall som inte eftersorteras

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
152,449 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
152,449 kg/person (2021).
Uppdaterad: 2022-05-09
Indikator AP.2.2.2