Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling av grovavfall

Samhälle med cirkuläritet i fokus

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av grovavfall är helt eller något så när tillfredsställande (2016 års mätning) /mycket väl anpassat eller ganska väl anpassat (2018 och 2020-års mätning).

Grovavfall eller grovsopor är hushållsavfall som är för stort för att rymmas i sopsäcken eller av andra orsaker inte passar i soppåsen, t.ex. kasserade möbler, tavlor, husgeråd, blomkrukor, cyklar, skidor, elavfall, metallskrot som t.ex. stekpannor.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling av grovavfall (småhus och flerbostadshus)

Datakälla: Webbenkät och telefonintervjuer
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
49 % (2020).
Utgångsvärde:
79 % (2016).
Målvärde:
85 % (2020).

Kommentar

Knappt hälften, 49 procent, av invånarna är nöjda med insamling av grovavfall och har minskat stort sedan 2018. Detta innebär att målet på 85 procent till 2020 inte uppnås för SÖRAB-kommunerna.

Nöjdast är invånarna i Upplands Väsby på 66 procent och Järfälla på 60 procent. Lägst andel nöjda kommuninvånare har Sundbyberg och Solna på 32 respektive 37 procent. I Sundbyberg har det skett en markant minskning jämfört med 2018.

Boende i flerbostadshus är i högre grad tillfredsställda med insamling av grovavfall (54 procent) jämfört med boende i småhus (45 procent).

Minskningen av andel nöjda kan delvis vara ett resultat av metodförändringen då fler oftast vågar vara mer kritiska i webbenkäter än i telefonintervjuer.

Uppdaterad: 2021-03-24
Indikator AP.1.1.3