Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd eftersorterad restavfall

Indikatorn visar mängden avfall, exempelvis plast och metall, som sorteras ut vid eftersorteringsanläggning och som sedan går till materialåtervinning.

Mängd restavfall som eftersorteras

Datakälla: Avfall web
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
7,3289 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
7,3289 kg/person (2021).
Uppdaterad: 2022-05-09
Indikator AP.2.2.3