Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avstånd från bostad till insamlingsplats för grovavfall

Indikatorn visar det längsta avståndet (med bil) till en insamlingsplats för grovavfall, elavfall och farligt avfall, till exempel ÅVC/MÅVC/Returpark eller Returpunkt för boende inom SÖRAB-kommunerna.

Längsta avståndet för bilväg från bostadsfastighet till en återvinningscentral

Datakälla: SÖRAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
22,559 km (2021).
Utgångsvärde:
22,559 km (2021).

Kommentar

Det längsta avståndet för en boende till en återvinningscentral finns i Vallentuna kommun, och är över 22 kilometer. I Sundbyberg har ingen boende mer än 5,5 kilometer till närmsta återvinningscentral. I de flesta SÖRAB-kommuner är det längsta avståndet 10-13 kilometer.

Uppdaterad: 2022-04-19
Indikator AP.1.1.7