Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Omklassat matavfall vid behandlingsanläggning

Om det inte går att behandla matavfallet på grund av låg kvalitet klassas det om till restavfall vilket betyder att matavfallet inte används som en resurs som kan generera biogas och biogödsel.

Andel omklassat matavfall vid behandlingsanläggning

Datakälla: SÖRAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2021.
Senaste värdet:
0,44 % (2021).
Utgångsvärde:
0,44 % (2021).
Mål:
0,00 % (2032).
Uppdaterad: 2022-05-09
Indikator AP.4.3.3