Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mål 4 Minska avfallets farlighet

År 2020 ska inget farligt avfall finnas blandat med annat avfall.

Det innebär att människor ska vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt att sortera rätt. Uppkomsten av farligt avfall ska förebyggas genom dialog med producenter för att undvika att farliga ämnen byggs in i varor och produkter.

Totalt SÖRAB
Uppdaterad: 2023-07-18
Huvudområde OLD.4