Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mål 1 Människan i centrum

Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla planens mål. Insamling och behandling ska vara anpassad så att arbetsmiljön för dem som hanterar avfallet är god.

Totalt SÖRAB
Uppdaterad: 2022-01-19
Huvudområde OLD.1