Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mål 5 Öka återanvändningen

Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.

Det innebär att återanvändning ska stimuleras genom nyttjande av ny teknik och samarbete med företag/organisationer. System för att återanvända varor och produkter ska vara lättillgängliga. Återanvändningen får dock inte leda till en ökad miljöbelastning.

Uppdaterad: 2023-06-08
Huvudområde OLD.5