Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mål 2 Rätt kvalitet på avfallet

År 2020 ska allt avfall vara rätt sorterat och inte skräpa ned.

Det innebär att avfall ska sorteras efter hur det ska tas omhand. Det sorterade avfallet ska uppfylla de krav som respektive behandlingsanläggning ställer.

Uppdaterad: 2022-01-19
Huvudområde OLD.2