Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mål 3 Minska avfallets mängd

Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.

Det innebär att på olika sätt visa människor hur livsstil och konsumtionsmönster kan förändras så att avfallsmängden per invånare minskar.

Uppdaterad: 2022-05-06
Huvudområde OLD.3