Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd återbruksmaterial

Vid samtliga av SÖRAB:s återvinningscentraler finns insamling av möbler, produkter och annat jämförbart för återbruk. Indikatorn visar mängden insamlat material som samlas in av kommunen eller i samarbete med hjälporganisationer på kretsloppsparker, container på ÅVC etc.

Mängd insamlade möbler, produkter, textil och annat jämförbart per invånare för återanvändning

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
5,14 kg/person (2021).
Utgångsvärde:
5,61 kg/person (2016).

Kommentar

Under 2021 vände den tidigare nedåtgående trenden insamlat material till återbruk ökade. Medelvärdet för SÖRAB ligger nu på drygt 5 kg/person. Sedan föregående år ökade mängden med över 60 procent. Den största ökningen skedde i Täby, som hade väldigt lite återbruk under 2020, vilket delvis kan förklaras av att Myrorna och Stockholms Stadsmission under en period hade mottagningsstopp på grund av pandemin.

Den kommun med mest insamlat material till återbruk är Lidingö, på över åtta kg per person. I Lidingö ligger returparken Stockby som öppnade år 2016 och som kan vara en anledning till detta.

Målet till 2021 var att den årliga mängden (kg) material för återbruk ska per invånare ha ökat i jämförelse med 2016. Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Vallentune klarade det målet, men endast Upplands Väsby har haft en tydlig ökning över åren. Enligt Avfall Sveriges klassificeringsgränser för återbruksmaterial når alla SÖRAB-kummuner endast *Mindre god hållbarhet", förutom Lidingö som precis når över till God hållbarhet.

Uppdaterad: 2022-05-05
Indikator AP.1.2.1