Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Avfall som materialåtervinns

Indikatorn visar andelen hushållsavfall som går till materialåtervinning inklusive biologisk behandling. I biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. I detta ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling

Datakälla: Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011.
Senaste värdet:
37 % (2021).
Utgångsvärde:
27 % (2011).
Målvärde:
50 % (2020).

Kommentar

I snitt samlas 37 procent av hushållsavfallet in till materialåtervinning bland SÖRAB-kommunerna, en ökning från föregående år. Målet på 50 procent är inte uppnått av någon av SÖRAB-kommunerna. De kommuner med högst andel materialåtervinning är Danderyd respektive Lidingö på 43 respektive 41 procent.

Minskningen av materialåtervinningen under 2018 berodde främst på att från och med det året räknas inte konstruktionsmaterial in i materialåtervinning. Även trädgårdsavfall till central biologisk behandling minskade under 2018, vilket kan berott på det varma vädret.

Uppdaterad: 2022-05-06
Indikator AP.1.2.2