Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nöjdhet insamling mat- och restavfall

Samhälle med cirkuläritet i fokus

Indikatorn visar andelen invånare som anser att kommunens system för insamling av mat- och restavfall är mycket väl eller ganska väl anpassat för hushållets behov.

Under 2020 gjorde man en metodförändring med mixad insamlingssystem med både webbenkät och telefonintervjuer. Tidigare år har man endast använt telefonintervjuer. Detta kan påverka resultatet något. Medodanalysen, som går att ladda ner nedan, beskriver ändringarna och ger en analys av effekterna på resultaten.

Nöjdhet insamling mat- och restavfall (småhus och flerbostadshus)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt SÖRAB

2016

68

1

Totalt SÖRAB

2018

70

2

Totalt SÖRAB

2020

73

3

Danderyd

2016

76

4

Danderyd

2018

80

5

Danderyd

2020

84

6

Järfälla

2016

66

7

Järfälla

2018

68

8

Järfälla

2020

72

9

Lidingö

2016

62

10

Lidingö

2018

63

11

Lidingö

2020

67

12

Sollentuna

2016

84

13

Sollentuna

2018

85

14

Sollentuna

2020

83

15

Solna

2016

60

16

Solna

2018

67

17

Solna

2020

64

18

Sundbyberg

2016

82

19

Sundbyberg

2018

84

20

Sundbyberg

2020

80

21

Täby

2016

64

22

Täby

2018

58

23

Täby

2020

72

24

Upplands Väsby

2016

64

25

Upplands Väsby

2018

70

26

Upplands Väsby

2020

73

27

Vallentuna

2016

51

28

Vallentuna

2018

55

29

Vallentuna

2020

66

Datakälla: Webbenkät och telefonintervjuer

Kommentar

73 procent av invånarna är nöjda med insamling av mat- och restavfall, vilket är en förbättring sedan föregående mätning men inte tillräckligt för att uppnå målet på 85 procent till 2020. Två kommuner uppnår nästan målet, Danderyd (84 procent) och Sollentuna (83 procent). De kommuner som är längst ifrån att nå målet är Solna (64 procent), Vallentuna (66 procent) samt Lidingö (67 procent). Nöjdheten motsvarar ganska väl hur långt kommunerna kommit med matavfallsinsamlingen, se nyckeltal Andel matavfall till biologisk behandling under delmål 6.2 Biologisk behandling av matavfallet.

Undersökningen visade också att boende i småhus i högre grad är tillfredsställda med insamlingssystem för mat- och restavfall jämfört med boende i flerbostadshus, 77 respektive 70 procent.

Uppdaterad: 2021-03-24
Indikator AP.1.1.1