Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Nya system och tjänster har testats och utvärderats

Projekt 1: Pilotprojekt: Källsortering av förpackningar av tillsammans med restavfallfraktionen

Syfte
Utreda hur regionen kan möta ett eventuellt kommunalt ansvar för förpackningsinsamling.

Beskrivning av metod
Källsortering av förpackningar av plast, metall och papper i separata påsar för insamling tillsammans med restavfall. Försök i 350 småhus i Upplands Väsby.

Status
Pilot utförd, testet är utvärderat och har lett till fortsättningsprojekt.

Projekt 2: Pilotprojekt Insamling av grovavfall, trädgårdsavfall och återbruk etc. via Tiptapp

Syfte
Få högre förståelse för SÖRAB och SÖRAB-regionens roll i samhällets ökade digitalisering där fler och fler väljer att köpa insamlingstjänster istället för att lämna på ÅVC.

Beskrivning av metod
Säkerställande av annons. Helpers anländer till SÖRABs anläggning och scannar då en kod på anläggning, denna kod ger personalen information om vilka annonser Helpern anländer med. Personalen kan då, via okulärbesiktning, kontrollera det avfallet som samlas in. Först efter detta får Helpern betalt.

Status
Pilotprojekt med scanning sattes upp. Samarbete med Tiptap och planering startade 2019, 2021 utfördes pilotprojekt. Projektet har utvärdeterats men tjänsten fortsätter vara tillgänglig till sista juni 2022.

Nya system och tjänster har testats och utvärderats

Rad-id Kommun Senaste värdet Datum

0

Totalt SÖRAB

Ja

2021

Datakälla: SÖRAB
Uppdaterad: 2022-05-04
Indikator AP.1.1.1.1