Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Strategi för avfallshantering i samhällsbyggnadsprocessen

Kommunen har en strategi för material- och avfallshantering som säkerställer att man tar hänsyn till material- och avfallsflöden i kommunens samhällsbyggnadsprocess

Rad-id Kommun Senaste värdet Datum

0

Totalt SÖRAB

Nej

2021

Datakälla: Kommuner
Uppdaterad: 2022-04-11
Indikator AP.1.2.5