Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Lokal strategi för källsortering

Lokal strategi av källsortering är framtagen

Rad-id Kommun Senaste värdet Datum

0

Totalt SÖRAB

Nej

2021

Datakälla: Kommuner
Uppdaterad: 2022-04-11
Indikator AP.5.3.1.3