Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

5.1 Nedskräpning i offentlig miljö

År 2032 har nedskräpning i offentlig miljö halverats jämfört med 2020.

Förtydligande
För att veta hur utbredd nedskräpningen är i kommunen, behöver nedskräpningen i kommunen mätas. Mätningar behöver göras på flera platser i kommunen.

Motivering
Vi vet att skräp som egentligen skulle hanteras i andra avfallssystem dyker upp på marken i offentliga miljöer, i både tätbebyggda områden och i naturområden. Genom att mäta nedskräpningen i offentliga miljöer får kommunen en bild av var skräp vanligtvis hamnar. Med skräpmätningarna som underlag kan kommunen arbeta med att förebygga nedskräpningen.

Kommunen i samarbete med SÖRAB utför skräpmätningar utifrån fastställda metoder som har tagits fram av stiftelsen Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån.

Ansvarig organisation
  • Kommun
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-04-11
Delmål AP.5.1