Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

5.3 Osorterat skräp

År 2032 har mängden osorterat skräp som samlas in från offentlig miljö halverats jämfört med 2023.

Förtydligande
Syftet med målet är att öka källsortering i den offentliga miljön. Målet innefattar inte större föremål.

Motivering
Osorterat skräp är avfall som samlas in i offentlig miljö. Osorterat skräp från offentlig miljö behandlas genom förbränning vilket betyder att det energiåtervinns i stället för att användas som resurs som kan cirkulera. Vi vet att en stor andel av det osorterade skräpet kan materialåtervinnas i stället för att förbrännas. Rätt sorterat avfall i offentlig miljö ökar återvinningen och minskar avfallsmängderna.

Ansvarig organisation
  • Kommun
  • SÖRAB
Uppdaterad: 2022-04-26
Delmål AP.5.3