6.4 Matavfall till växtnäring

Allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker ska omhändertas så att växtnäring tas tillvara

Färgruta Totalt SÖRAB

Åtgärder

FörsenadSkallkrav - Upphandling

Åtgärd AP.6.2016.4.1 Krav på att växtnäring tas tillvara ska ställas i samtliga upphandlingar.
Delmål AP.6.2016.4
Uppdaterad: 2017-11-27
Ansvarig organisation
  • SÖRAB
Berörda
  • Kommunens avfallsavdelning
  • SÖRABs behandlingsentreprenör