6.1 Hushållsavfallet ska materialåtervinnas

Minst 45 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall

Färgruta Totalt SÖRAB
Färgruta Danderyd

Indikatorer

Avfall som materialåtervinns

Indikator AP.6.2016.1.1 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 39 %2019
Delmål AP.6.2016.1
Uppdaterad: 2020-10-20
Ansvarig organisation
  • Kommunens avfallsansvariga nämnd
Berörda
  • Fastighetsägare
  • Kommunens avfallsavdelning
  • Kommunens informationsavdelning
  • Producenter
  • SÖRAB