Gå direkt till sidans innehåll

SÖRABMiljöbarometern

Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen

Indikatorn visar mängden förpackningar och tidningar i kärl- och säckavfall. Mängden beräknas utifrån plockanalyser och totalt mängd kärl- och säckavfall.

Mängd förpackningar och returpapper i soppåsen (kg/person)

Datakälla: Plockanalyser och Avfall web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
71 kg (2016).
Utgångsvärde:
72 kg (2009).
Målvärde:
30 kg (2016).

Kommentar

Cirka 37 procent av säck- och kärlavfallet utgörs av förpackningar och tidningar som istället skulle kunna återvinnas. Mängden osorterade förpackningar och tidningar har ökat mellan mätningarna från 66 kilo 2012 till över 70 kilo 2016. Siffrorna bör tolkas med stor försiktighet eftersom de är framräknade utifrån ett relativt begränsat underlag.

Mängderna har ej fuktkorrigerats. Vid plockanalyser av innehåller förpackningar och returpapper fukt ifrån matrester etcetera vilket innebär att en del av mänden är fukt.

Uppdaterad: 2017-11-23
Indikator AP.6.2016.2.1