Information om återbruk

Andel kommuner som på sin webbplats redovisar information om återbruksmöjligheter och återbruksvinster.
Färgruta Totalt SÖRAB
Datakälla: Kommunerna
Trend:Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet:67 % (2016)
Utgångsvärde:67 % (2015)
Målvärde:100 %

Kommentar

Alla kommuner förutom Upplands Väsby, Lidingö och Vallentuna redovisar information om både återbruksmöjligheter och återbruksvinster. Upplands Väsby redovisar inget av det medan Lidingö och Vallentuna endast redovisar återbruksmöjligheter.
Indikator AP.5.2016.4.1
Uppdaterad: 2017-11-22